Aryo CMS
Contract Management Systeem

Aryo Contract Management System (CMS)

Het gebruik van Aryo CMS resulteert in verbeterde efficiëntie en nauwkeurigheid bij het managen van uw bouwcontract, waardoor tijd en kosten worden bespaard voor zowel klanten als aannemers, terwijl de kans op juridische en financiële risico's wordt verkleind. Specifiek zal het gebruik van Aryo CMS voor uw project of organisatie u voorzien van alle noodzakelijke tools om uw contractadministratie op een professionele manier te structureren, automatiseren, monitoren en uitvoeren.

Gestructureerde scope en
verantwoordelijkheden

Gestructureerde scope per (sub)contract en geen informatie die verloren gaat. Overzicht van de raakvlakken tussen contracten en duidelijke verdeling van taken- en verantwoordelijkheden.

Aryo Contract Templates
UAV-GC en Fidic
Gebruiksklare templates voor UAV-GC 2005 en Fidic Yellow Book (D&C). Efficiënt proces van het opstellen van het contract door informatie die makkelijk toegankelijk is.
Information notice (Q&A) for tender and construction

Efficiënt proces voor het Nota van Inlichtingen met samenhang in het beantwoorden van de vragen. Koppeling met andere projectinformatie zoals eisen en aanbestedingsdocumenten.

Aryo CMS voor volledige controle

Aryo Contract Management System (CMS) is onze speciale softwareoplossing voor contractmanagement op basis van FIDIC, UAV-GC en andere contractvormen. Het is ontworpen door onze bouwexperts om het contractmanagement in de bouwprojecten te automatiseren en te vereenvoudigen. Het stelt gebruikers in staat om alle aspecten van een projectcontract te managen, van de initiële contractfase tot de oplevering van het project en de betaling van contractuele verplichtingen.

Verschillende functies in alle projectfasen

Aryo CMS omvat verschillende functies, zoals het opstellen en beheren van contracten, het vastleggen van projectdoelstellingen, het bijhouden van contractverplichtingen en deadlines, het monitoren van de prestaties van betrokken partijen, het plannen en volgen van projectvoortgang en het genereren van rapporten en analyses. Tegelijkertijd ondersteunt Aryo CMS het automatiseren van contract gerelateerde workflows, zoals goedkeuringsprocessen, wijzigingen en betalingsherinneringen. Aryo CMS is ook een samenwerkingstool die direct toegankelijk, gemakkelijk te gebruiken en snel inzetbaar is. Aryo CMS standaardiseert en automatiseert processen en workflows op basis van een enkele bron van waarheid.

Bekijk hoe u uw tijd en kosten voor contractadministratie met 50% kunt verminderen en uw contractbeheer sneller kunt uitvoeren.

nl_NL_formalNL